Zobrazit menuSkrýt menu

Pedagogika pro učitele

Autor: Vališová, Alena, Kasíková, Hana, Bureš, Miroslav | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE výchova dítěte, psychologie dítěte, vyučování, sociální skupiny, dítě, děti, dospívající, škola, vyučování, výuka, rodina, rodič, rodiče, výchova, osobnost, formování, zrání, dospívání

Obsáhlá publikace k problematice vyučování a působení na žáka ze strany pedagoga - od vyučovacích stylů přes možné obtíže na straně žáka až po rizikové chování školní mládeže.

Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=rhC9ki4EEg8C&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/39805/pdf.

Vališová, Alena, Kasíková, Hana a Bureš, Miroslav. Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. 456 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3357-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS