Zobrazit menuSkrýt menu

Pedagogický slovník

Autor: Průcha, Jan, Walterová, Eliška, Mareš, Jiří | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE pedagogika, oborová terminologie, slovník, výklad, pojem, termín, sousloví, odborný výraz, vyučování, vzdělávání, školství, oblast, slovníček

Terminologický slovník z oblasti pedagogiky.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/72061/pdf.

Průcha, Jan, Walterová, Eliška a Mareš, Jiří. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 978-80-262-0403-9.

I na portále Šance Dětem lze najít slovníčky pojmů, a to sice:

- "Slovníček pojmů" v sekci Děti se zdravotním postižením

- "Slovníček pojmů" v sekci Rodina v problémové situaci.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS