Zobrazit menuSkrýt menu

Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou

Autor: Opatřilová, Dagmar | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, dospívající, postižení, handicap, DMO, dětská mozková obrna, výchova, vzdělání, vzdělávání, základní škola, ZŠ, škola, kvalita života, motorika, jemná motorika, hrubá motorika

Odborná publikace k problematice vzdělávání jedinců s DMO, se zřetelem na rozvoj jejich motoriky.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/30239/pdf.

Opatřilová, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-5266-6.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS