Zobrazit menuSkrýt menu

Péče o sebe sama a život v domácnosti [Děti s mentálním postižením]

Autor: Šiška, Jan, Sirius | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012
Plná dostupnost: ANO děti s mentálním postižením, mentálně postižené děti, mentální postižení, sebeobsluha, život v domácnosti, osobní hygiena, oblékání, stolování, rodiny s mentálně postiženými dětmi, podpůrné sociální služby, osobní asistence, úlevová (respitní péče), poradenství

Dítě s mentálním postižením si ve srovnání s vrstevníkem osvojuje návyky v sebeobsluze pomaleji. Děti se závažnějším postižením jsou zpravidla v sebeobsluze, v oblékání či ve stolování a osobní hygieně závislé na jiné osobě. ...

ŠIŠKA, Jan a SIRIUS. Péče o sebe sama a život v domácnosti [Děti s mentálním postižením]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 21. 4. 2012 [cit. 2014-03-04]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-s-mentalnim-postizenim/pece-o-sebe-sama-a-zivot-v-domacnosti.shtml.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS