Zobrazit menuSkrýt menu

Osoby s mentálním postižením a aktivní sociální učení

Autor: Maštalíř, Jaromír | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: NE Maštalíř, Jaromír, dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, mentální retardace, sociální učení

Bakalářská práce je zaměřena na proces aktivního sociálního učení u osob s mentálním postižením. Zjišťuje, jaké druhy činností mohou těmto lidem pomoci k dosažení co největší možné integrace do běžné společnosti.

Maštalíř, Jaromír. Osoby s mentálním postižením a aktivní sociální učení [online]. 2008 [cit. 2014-11-26]. Bakalářská práce. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Miluše Hutyrová. Dostupné z: http://theses.cz/id/sb6gpg/.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS