Zobrazit menuSkrýt menu

Ošetřovatelství v paliativní péči o dětské klienty

Autor: Ratiborský, Jan, Fendrychová, Jaroslava | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 4 (2012)
Plná dostupnost: ANO děti, hospicová péče, paliativní péče, respitní péče, ošetřovatelství, psychika, choroba, nemoc, onemocnění, terminální fáze, smrt, úmrtí

Práce se zabývá tématem paliativní péče u dětských pacientů/klientů. Je tvořena na podkladě kvalitativního výzkumného šetření, které sledovalo dva cíle. První měl za úkol zmapovat možnou potřebu paliativní péče u dětí v ČR. Byla použita výzkumná metoda obsahové analýzy dokumentu z dat získaných z Českého statistického úřadu. Z těchto údajů bylo odhadnuto, kolik dětí v ČR by mohlo vyžadovat paliativní péči. Druhý cíl měl za úkol zmapovat možnosti ošetřovatelských služeb v paliativní péči u nemocných dětí na území ČR. Pro realizaci tohoto cíle byla použita kvalitativní výzkumná metoda hloubkového rozhovoru u 6 respondentů na 6 pracovištích. Výsledky šetření informují o možnostech poskytování paliativní péče o děti a jejich rodiny na daných odděleních.

Ratiborský J., Fendrychová J. Ošetřovatelství v paliativní péči o dětské klienty. Pediatrie pro praxi 2012; 13(4): 262–264. ISSN 1213-0494 (tištěná verze). ISSN 1803-5264 (online verze).

Problematikou paliativní péče (péče o nevyléčitelně nemocné a / nebo v terminální fázi onemocnění) se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Paliativní péče o děti"

- článek od Jany Víchové s názvem "Dětský strach ze smrti - vychází ze strachu z opuštění, samoty a izolace".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS