Zobrazit menuSkrýt menu

Orbitocelulitida u dětí

Autor: Adam, Petr, Rucki, Štěpán, Szwarc, Jan | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 2 (2012)
Plná dostupnost: ANO orbitocelulitida u dětí, závažné komplikace sinusitidy, léčba orbitocelulitidy

Je prezentován případ pravostranné orbitocelulitidy u 10letého chlapce, která vznikla jako komplikace stejnostranné sinusitidy. Etiologicky byl prokázán Streptococcus pneumoniae. Přes intenzivní léčbu antibiotiky byla nutná chirurgická intervence ve smyslu endonazální drenáže abscesu v orbitě. S odstupem asi 5 měsíců došlo k recidivě onemocnění, která byla zvládnutá intenzivní antibiotickou léčbou. Orbitocelutitida je zánětlivé onemocnění tkáně očnice, které vzniká často jako komplikace sinusitidy. Při klinické klasifikaci onemocnění mají význam moderní zobrazovací metody, jako je CT s vysokým rozlišením a NMR. Orbitocelulitida bývá spojena se závažnými zdravotními riziky, jako je porucha očního nervu a vizu, trombóza žilních splavů, meningitida, absces mozku či mozkových plen. Léčba spočívá především v podávání antibiotik. V případě jejího selhání či tvorby abscesu je nutná chirurgická intervence, kdy je preferován endonazální přístup.

The case of 10-years-old boy with orbital cellulitis as the complication of the same-sided sinusitis is presented. Streptococcus pneumoniae was isolated as the etiological agent. Despite the intensive antibiotic treatment surgical intervention was needed in the sense of endonasal abscess drainage. After 5 months the recurrence of the disease appeared and was successfully managed with intensive antibiotic treatment alone. Orbital celullitis is an inflammatory disease of the orbital tissues. It is a common complication of sinusitis. The new imaging modalities such as high resolution CT a MRI are utilized for the clinical staging of the disease. Orbital cellulitis is connected with serious health risks, such as meningitis, lost of vision, thrombosis of venous sinuses or brain abscess. Mainstay therapy is based on antibiotic treatment. In case of failure or abscess formation the surgical intervention is needed. In these cases the endonasal approach is preferred.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS