Zobrazit menuSkrýt menu

Opaření u batolat, stále aktuální problém?

Autor: Lipový, Břetislav, Mager, Radomír, Suchánek, Ivan | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 2 (2012)
Plná dostupnost: ANO opaření, děti

Hlavním cílem práce je získat základní epidemiologická data pacientů s opařením ve věku 1–3 roky. Jedná se o monocentrickou retrospektivní studii, do které byli zařazeni všichni pacienti přijatí na JIP Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2009. Základní podmínkou pro zařazení do studie byl mechanizmus úrazu opařením a věk odpovídající batoleti, tedy 1–3 roky. Celkem bylo do studie zařazeno 93 dětí s opařením. Průměrný věk pacientů v souboru byl 22,89 měsíců, průměrný rozsah popálené plochy byl 13,34 % TBSA (total body surface area) a průměrná délka hospitalizace byla 16,54 dní. V souboru bylo také 21 pacientů (22,58 %), kteří byli ponecháni, zejména pro lokalizaci popálení a rozvoj edému, na umělé plicní ventilaci. Průměrná délka umělé plicní ventilaci u pacientů v souboru byla 9,27 dní. Nikdo v souboru pacientů nezemřel.

The aim of this study is to obtain basic epidemiological data on patients with scalding at the age of 1–3 years. This is a retrospective monocentric study focused on patients admitted to the Department of Burns and Reconstructive Surgery University Hospital Brno in the period from 1st January 2005 to 31st December 2009. The basic condition for inclusion in the study was the mechanism of injury – scalding and age 1–3 years. In total, the study included 93 children. The mean age of patients in the study was 22.89 months, mean extent od burn area was 13.34 % TBSA (total body surface area) and mean lenght of hospital stay was 16.54 days. In the study, 21 patients needed artificial ventilation. Mean lenght of artificial ventilation was 9.27 days. Nobody died in the study group.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS