Zobrazit menuSkrýt menu

Ontogenetické předpoklady pro konstituování plavecké gramotnosti

Autor: Nováková, Tereza, Čechovská, Irena | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Česká kinantropologie, Roč. 16, č. 3 (2012)
Plná dostupnost: ANO Nováková, Tereza, plavání, pohybová průprava

Chápání neurofyziologických a kineziologických zákonitostí motorického vývoje je základem pro správné zhodnocení posturální zralosti dítěte jako předpokladu všech cílených pohybových aktivit. Pohybové vzdělávání směřující k uspokojivé úrovni pohybové gramotnosti, která může zaručit dostatečnou pohybovou aktivnost v průběhu života, můžeme zahájit i ve vodním prostředí. Pohybová aktivita prováděná s ohledem na ontogenetické principy, s důrazem na kvalitu provedení, ale i na pozitivní emoce, které získané pohybové programy fixují v naší paměti, má předpoklad stát se pilířem pohybové gramotnosti a celoživotního vztahu k pohybu. Důležitost plavecké gramotnosti spočívá, kromě všech obecně přijímaných benefitů, v případném zajištění ochrany života v kontaktu s vodním prostředím. Předkládáme východiska k rozlišení plavecké gramotnosti na primární a následnou.

Nováková, Tereza, Čechovská, Irena. Ontogenetické předpoklady pro konstituování plavecké gramotnosti. Česká kinantropologie, 2012, Roč. 16, č. 3, s. 32-38.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS