Zobrazit menuSkrýt menu

Odklad školní docházky (Pedagogicko-psychologická diagnostika)

Autor: Kucharská, Anna | Rok vydání: 1999 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rodina.cz
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, škola, školní docházka, učení, vyučování, vzdělávání, první stupeň, mladší školní věk, první třída, psychika, vliv, následky, adaptace, školní zralost, schopnosti, dovednosti

Nástup do školy je důležitý předěl v životě dítěte, které vstupuje ze světa her do světa povinností. Tento okamžik má význam i pro jeho okolí – je to potvrzení normality dítěte – zda obstojí ve školním prostředí stejně dobře jako jeho vrstevníci.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS