Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce

Autor: Červenková, Anna, Kotíková, Jaromíra | Rok vydání: 2001 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: NE zdravotně postižená mláděž, zaměstnanost, vzdělávání lidí s hendikepem

Práce nejprve sleduje současné možnosti vzdělávání mládeže s hendikepem a to jak jejím začleněním do běžných středních škol (integrovaný způsob), tak ve speciálních středních školách a učilištích. Konstatuje se, že v integrovaném vzdělávání, k jehož rozvoji došlo zejména po roce 1990, je nutno pokračovat odstraňováním technických a komunikačních bariér. Při rozhodování o integraci je nutno pečlivě vážit možnosti studenta i školy, neboť integrované vzdělávání nemusí být vhodné pro každý případ. Základem empirické části práce bylo korespondenční dotazníkové šetření, provedené v letech 2000-2001 na ředitelstvích speciálních škol, u jednotlivých absolventů a u tří nestátních neziskových organizací. Ukázalo se, že předpokladem úspěšného pracovního uplat-nění absolventa s handicapem je především výběr vhodné specializace. Na základě tohoto zjištění se v práci doporučuje, aby v posudkové praxi bylo při výběru zaměstnání.důsledně dodržováno hledisko pozitivní reko-mendace.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS