Zobrazit menuSkrýt menu

Občanské sdružení Smíšek

Autor: Hana Kosová | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO YouTube, dítě, děti, postižení, handicap, sociální vyloučení, znevýhodnění, exkluze, začlenění, inkluze, občanské sdružení, Smíšek, podpora, pomoc, rodina, rodiče

Posláním a cílem je podpora a pomoc dětem a mládeži vyloučených sociální exkluzí zapojit se zpět do společnosti a najít společnou řeč bez rozdílu sociálního zázemí, rasy, věku a zdravotního stavu prostřednictvím mimoškolních aktivit. 
V prvotním začátku bylo už v roce 2002 ohromné nadšení a chuť skupiny rodičů obohatit život svým dětem se zdravotním postižením. Tato skupina se postupem času zvětšila natolik, že vznikla potřeba založit sdružení, tak v roce 2006 bylo založeno Občanské sdružení Smíšek. 
Aktivity se rozšířily nejen na Ozdravné pobyty a Letní tábory pro děti a mládež s postižením, ale i pro děti ze sociálně slabších rodin a dětí z Dětských domovů.
Každá z těchto skupin dětí má co nabídnout a velkou měrou může obohatit tu druhou.
Mimo Ozdravné pobyty a Letní tábory, sdružení pořádá i poznávací krátkodobé pobyty pro Dětské domovy,výlety a jednorázové akce jako jsou např. trhy, pálení čarodějnic,výlety, sportovní akce a atd. pro děti ve věku 3 - 14 let ze sociálně slabých rodin a rodin odlišného sociokulturního prostředí.

Délka videozáznamu: 00:05:20.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS