Zobrazit menuSkrýt menu

Nové trendy v předprofesní a profesní přípravě žáků se speciálními potřebami

Autor: Anderle, Tomáš | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 15, č. 1 (2005)
Plná dostupnost: NE handicap, trh práce, profesní poradenství, volba povolání, mezinárodní spolupráce, postižený, pracovní příležitost, přístupnost zaměstnání, uplatnění, speciálně pedagogické centrum, přechod ze školy do zaměstnání, Evropa

Článek věnovaný problematice předprofesní a profesní přípravy žáků se speciálními potřebami.

Koncepce přípravy handicapovaných studentů na trh práce. Činnost a hlavní úkoly Speciálně pedagogického poradenského centra v Brně. Projekt "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce", výchozí problematika projektu, realizace dílčích cílů. Internetové adresy transnacionálních partnerů - TSW Transition from School to Work (přechod ze školy do práce).

Anderle, Tomáš. Nové trendy v předprofesní a profesní přípravě žáků se speciálními potřebami. Speciální pedagogika, 2005, 15(1), s. 26-30.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS