Zobrazit menuSkrýt menu

Noční pomočování – problém každé ambulance pediatra

Autor: Flögelová, Hana, Vrána, Jan | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 3 (2009)
Plná dostupnost: ANO enuréza, alarm, desmopressin

Přehledový článek poskytuje praktickým lékařům nejnovější informace o nočním pomočování u dětí. Je uvedena diferenciální diagnostika pomočování umožňující odlišit primární monosymptomatickou enurézu od inkontinence moči a od sekundární enurézy. Jsou popsána základní fyzikální, laboratorní a zobrazovací vyšetření. Blíže jsou probrány příčiny primární monosymptomatické enurézy a diskutovány možnosti režimových a léčebných opatření. Efektivita a nežádoucí účinky jednotlivých způsobů léčby jsou hodnoceny dle výsledků kontrolovaných studií. Podrobně jsou popsána režimová a léčebná opatření, jejichž realizace je v kompetenci praktického lékaře.

This article offers general practitioners the summary of the latest information on enuresis nocturna in children. It includes a differential diagnostic analysis of enuresis which allows us to distinguish monosymptomatic enuresis from urinary incontinence, or secondary enuresis. Basic physical, laboratory and imaging examinations are described. The etiology of primary monosymptomatic enuresis is discussed as well as conditioning therapy and treatment options available. The effectiveness and adverse effects of the various methods of treatment are assessed, on the basis of controlled trials. The conditioning therapy and treatment that can be applied by general practitioner – pediatrician are described in detail.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS