Zobrazit menuSkrýt menu

Neziskové organizace : zprávy z výzkumu 2008

Autor: Sirius, Median | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, sociální ohrožení, znevýhodnění, Median, Sirius, výzkum, statistika, monitoring, Česko, neziskové organizace, sociální služby, sociální pomoc

Zprávy z monitoringu, který iniciovala Nadace Sirius iniciovala a realizovala OPS Sirius ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median, s.r.o. Cílem monitoringu bylo zmapovat péči o dítě v pojetí Úmluvy o právech dítěte v České republice, konkrétně do jaké míry je péče o děti u nás komplexní a interdisciplinární.

1. zpráva: Výstup, který byl zaměřen na činnost neziskových organizací, je výsledkem první fáze monitoringu, která probíhala od dubna do září 2008 . Cílem fáze bylo zmapování problematiky dětí ohrožených sociálním prostředím, v němž vyrůstají nebo v němž se právě nacházejí. Výsledky první fáze monitoringu byly též prezentovány na konferenci "Ohrožené dítě"  v listopadu 2008.

2. zpráva: Výstup, který byl zaměřen na činnost neziskových organizací v oblasti problematiky dětí se zdravotním postižením, je výsledkem druhé fáze monitoringu, která probíhala od června 2009 do března 2010. Cílem fáze bylo zmapování problematiky dětí se zdravotním postižením. Výsledky druhé fáze monitoringu byly též prezentovány na konferenci "Ohrožené dítě II"  dne 12. 5. 2010.

Problematikou zdravotně postižených dětí a dětí ohrožených sociálním prostředím se zabývá portál Šance Dětem..

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS