Zobrazit menuSkrýt menu

Neslyšící Češi — Znakový jazyk — Zrakové postižení

Autor: Česká televize - Tep 24 | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Česká televize, Tep 24, dítě, děti, dospělý, nevidomý, slepý, slabozraký, neslyšící, hluchý, hluchoněmý, nedoslýchavý, znakový jazyk, řeč, postižení, handicap

Na svůj jazyk a dědictví jsou hrdí. Často o sobě mluví jako o jazykové a kulturní menšině. Tak sami sebe vidí neslyšící Češi. Dohromady jde o skupinu asi půl milionu lidí.
Znakový jazyk je pro nezasvěcené stejně málo srozumitelný, jako komunikace slyšících pro člověka neslyšícího. Tvoří ho tvary představované rukama, ale taky mimika spolu s pozicí hlavy a trupu. A málokdo ví, že takto je možné tlumočit divadelní představení nebo i hudbu.
Mezi seniory v Česku výrazně přibývá těch, kteří mají těžce poškozený zrak. Může za to stárnutí i dědičné nemoci. To mladí se s tímhle handicapem vyrovnávají výrazně líp - například průběžně roste počet zrakově postižených studentů na vysokých školách.

Délka videozáznamu: 00:26:10.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

K problematice aktivit sluchově postižených jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí"

- článek od Adély Hanákové s názvem "Rodič se sluchovým postižením a zdravé dítě"

- článek od PavolaAlžběty Jantových s názvem "Volný čas dětí se sluchovým postižením".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS