Zobrazit menuSkrýt menu

Některé osobnostní zvláštnosti dospělých dětí alkoholiků

Autor: Fuchsová, Daniela | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO Dospělé děti alkoholiků, rodina, závislost na alkoholu, psychická subdeprivace, Test barevného sémantického diferenciálu, mentální reprezentace, asociace I. a II. řádu

Diplomová práce s názvem „Některé osobností zvláštnosti dospělých dětí alkoholiků“ se zabývá otázkou vlivu alkoholismu v rodině na osobnostní charakteristiky dospělého jedince, vyrůstajícího v rodině alkoholika. Na tuto skutečnost se snaží poukázat jak prostřednictvím teoretických znalostí, které rozvádí v šesti kapitolách, tak i prostřednictvím výzkumu, realizovaného specifickou psychologicko diagnostickou metodou, a to Testem barevného sémantického diferenciálu. Teoretická část rozebírá témata: závislost na alkoholu, rodina, rizikové působení rodiny, rodina a alkoholik, dospělé děti alkoholiků. Výzkum pak mapuje odlišnosti ve tvorbě mentálních reprezentací jednotlivých podnětových slov u dospělých dětí alkoholiků ve srovnání s kontrolní skupinou, zadruhé odhaluje skryté asociace těchto podnětových slov.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS