Zobrazit menuSkrýt menu

Narušená komunikační schopnost a čtenářská gramotnost

Autor: Tomická, Václava | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, Roč. 62, č. 1-2 (2012)
Plná dostupnost: NE komunikace, řeč, opožděný vývoj, řečová dovednost, vývoj řeči, prevence, obtíže při čtení, logopedie, diagnostika, handicap, výslovnost, porucha řeči, předškolní věk, mladší školní věk, dyslalie, dysfázie, vývojová porucha

Narušená komunikační schopnost u dětí je významným rizikovým faktorem pro ovládnutí čtené a psané formy. Autorka předkládá teoretická východiska aktuální logopedické diagnostiky a možnosti logopedické diagnostiky v prevenci obtíží při nabývání čtenářské gramotnosti. Výsledky logopedické diagnostiky u dětí v období školní zralosti. Mapování četnosti narušené komunikační schopnosti (NKS) u žáků nastupujících do 1. tříd v regionu jednoho města se 6 základními školami. Zastoupení jednotlivých diagnóz - opožděný vývoj řeči, dyslalie gravis, vývojová dysfázie, dyslalie levis, porucha jazykového citu.

Tomická, Václava. Narušená komunikační schopnost a čtenářská gramotnost. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, 2012, 62(1-2), s. 178-189. ISSN 0031-3815.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS