Zobrazit menuSkrýt menu

Narození dítěte s mentálním postižením do rodiny

Autor: Vágnerová, Nikola | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO mentální postižení, dítě, rodina, autismus, downův syndrom, kombinované vady, péče, pomoc, podpora, služby

Diplomová práce se zabývá problematikou narození mentálně postiženého dítěte do rodiny. Práce je rozdělena do 2 kapitol. První kapitola je zaměřena na teoretickou část, kteráspecifikuje mentální postižení, zabývá se rodinou dítěte s mentálním postižením a uvádí možnosti pomoci a podpory pro tyto rodiny. Druhá kapitola je zaměřena na výzkum, jehož cílem je charakterizovat rodinu dítěte s mentálním postižením, zjistit, jak se s postižením svého dítěte vyrovnali, či jak jej přijali a jaký je jejich společný život.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS