Zobrazit menuSkrýt menu

Náhradní rodinná péče v teorii a praxi

Autor: Hendrychová, Barbora, Sovadina, Jan | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008-2010, Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2012
Plná dostupnost: NE náhradní rodinná péče, rodinná psychoterapie, pěstounská péče, mediace, rodinná psychoterapie

Příspěvek ve sborníku zabývající se problematikou náhradní rodinné péče z teoretického i praktického hlediska.

Hendrychová, Barbora a Sovadina, Jan. Náhradní rodinná péče v teorii a praxi. In: Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008-2010. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2012. s. 15-19. ISBN 978-80-7248-755-4.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS