Zobrazit menuSkrýt menu

Nadaní žiaci nie sú jednoliatou skupinou

Autor: Fořtíková, Jitka | Rok vydání: Není znám | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: IQ Kids (iqkids.sk)
Plná dostupnost: ANO Fořtíková, Jitka, dítě, děti, talent, nadání, rozvoj, vývoj, schopnosti, specifika, výjimečnosti, zvláštnosti, rozhovor

V súčasnosti je riaditeľkou Centra nadaní v Prahe. Jej študijné zameranie, bohatá pedagogická prax, publikačná činnosť a iné aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním mimoriadne nadaných detí ju radia medzi špičkových odborníkov v danej problematike. O špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách nadaných detí, práci s nadanými deťmi a žiakmi, projekte FORT IQ, ale aj s ďalšími zaujímavými témami sme p. Fořtíkovú oslovili a prostredníctvom nami položených otázok sa pokúsime rozšíriť obzor poznania čitateľov tohto rozhovoru v rámci tejto témy.

Poznámka: Rozhovor rozdělen do dvou částí, každá část má vlastní URL a odkaz na související část.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS