Zobrazit menuSkrýt menu

Na cestě do našeho světa : domácí vzdělávací program pro autisty

Autor: Pařízková, Lucie | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Psychologie dnes, Roč. 18, č. 11 (2012)
Plná dostupnost: NE autismus, autistický jedinec, mentálně postižený, speciální pedagogika, diagnóza, terapie, terapeut, motivace, zpětná vazba, Nizozemsko, PAS, poruchy autistického spektra

Informace o Son-Rise programu (SRP) pro domácí vzdělávání dětí a dospělých s poruchami autistického spektra (PAS) a jinými diagnózami. Program vyvinuli v Holandsku rodiče těžce postiženého syna. Díky němu se z původně nevzdělavatelného dítěte stal úspěšný absolvent vysoké školy. Podmínky Son-Rise programu, odlišnost od jiných terapií, přínos metody, omezení metody (především finanční náročnost).

Pařízková, Lucie. Na cestě do našeho světa: domácí vzdělávací program pro autisty. Psychologie dnes, 2012, 18(11), s. 52-55. ISSN 1212-9607.

 

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS