Zobrazit menuSkrýt menu

Multidisciplinární péče o pacienty s nervosvalovými onemocněními se zvláštním zřetelem na spinální muskulární atrofii

Autor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Kočová, Helena | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO SMA, spinální muskulární atrofie, děti se zdravotním postižením

Konference k tématu nervosvalových onemocnění (spinální svalové atrofie a svalové dystrofie) zprostředkovávající nový pohled na musltidisciplinaritu v přístupu péče o děti s tímto závažným progresivním a dosud nevyléčitelným onemocněním. Cílem konference  bylo zprostředkovat nejnovější poznatky z výzkumu a představit nové přístupy v léčbě této nemoci.

Sborník z konference: KOČOVÁ, Helena, ed. et al. Multidisciplinární péče o pacienty s nervosvalovými onemocněními se zvláštním zřetelem na spinální muskulární atrofii (SMA): příspěvky z konference konané 16. až 18. září 2011 na ZSF JU v Českých Budějovicích. 1. vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2011. 102 s. ISBN 978-80-7394-310-3.

Sborník je k dispozici na odkaze: http://www.dumrodin.cz/res/data/038/004046.pdf.

Problematikou svalové atrofie se na portále Šance Dětem zabývají články od Heleny Kočové:

- s názvem "Děti se spinální svalovou atrofií (SMA)"

- s názvem "Ze života dětí"

- s názvem "Doporučení pro lékaře a sociální pracovníky".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS