Zobrazit menuSkrýt menu

Možnosti rané péče u dětí s hluchoslepotou se zaměřením na komunikaci matky s dítětem

Autor: Žáková, Kateřina | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, hluchoslepý, hluchoslepota, raná péče, matka, rodič, rodiče, komunikace, možnosti, schopnosti, taktilní jazyk

Bakalářská práce se věnuje možnostem komunikace u dětí s kombinovaným smyslovým postižením zraku a sluchu. Práce je členě na teoretickou a praktickou část. Teoretická část shrnuje poznatky z oblasti hluchoslepoty a specifik týkajících se způsobů dorozumívání dětí s vrozenou nebo raně získanou hluchoslepotou ve věku 0 – 6 let. Zároveň se věnuje problematice rozvoje sociální interakce a budování ranékomunikace mezi rodiči a jejich hluchoslepým dítětem. Praktická část se zabývá popisem faktorů ovlivňujících výběr vhodného komunikačního systému u těchto dětí. Mimo jiné líčí zkušenosti pracovníků rané péče s klienty s hluchoslepotou a nakonec vymezuje jejich činnost v rodinách.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS