Zobrazit menuSkrýt menu

Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování

Autor: Boďová, Veronika, Hutyrová, Miluše, Růžička, Michal | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, chování, poruchy chování, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperaktivita, intervence, diagnostika, léčba, detence, diagnostické zařízení

Dvojice publikací k problematice poruch chování u dětí a žáků. Od fyziologických procesů dítěte přes intervenci a možnosti reakce na nepřiměřené chování až po zařízení, která slouží k resocializaci dítěte.

1. část: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002528628&local_base=NKC

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/75952/pdf.

Boďová, Veronika, Hutyrová, Miluše a Růžička, Michal. Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování 1. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 103 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3723-1.

2. část: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002528633&local_base=NKC

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/75951/pdf.

Hutyrová, Miluše a kol. Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování 2. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 94 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3724-8.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS