Zobrazit menuSkrýt menu

Motivy dárcovství: teorie a praxe

Autor: Glogarová, Hana | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Dárcovství | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dárcovství, dar, sponzoring, rozdíl, peníze, finance, dárce, kontrola, nakládání, účetnictví, daně, daň

Předmětem bakalářské práce „Motivy dárcovství. Teorie a praxe“ je vymezení a popis motivů, které jednotlivce vedou k poskytnutí daru, a to především z pohledu ekonomického, ale také z náhledu jiných vědních disciplín. První kapitola je věnována obecným definicím výrazů souvisejících s problematikou. Druhá kapitola se zabývá filantropií a jejími motivy v jednotlivých historických etapách. Kapitola třetínabízí teoretická vysvětlení dárcovství či altruistického chování různými vědními obory. Poslední kapitola ukazuje motivy dárcovství identifikované v provedených výzkumech a ve vlastním dotazníkovém šetření.

Problematikou dárcovství se na portále Šance Dětem zabývají sekce článků s názvy:

- Dárcovství obecně

- Dárcovství vs. daně a legislativa

- Zajímavosti o dárcovství.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS