Zobrazit menuSkrýt menu

Moje dítě neslyší? První informace pro rodiče, rodinné příslušníky a blízké o tom, jak přijmout dítě se sluchovým postižením, jak porozumět jeho potřebám

Autor: Federace rodičů a přátel sluchově postižených | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, ucho, sluch, neslyšící, nedoslýchavý, hluchý, poruchy sluchu, pomoc, rady, podpora, rodina

Brožura má pomoci rodičům zorientovat se v základních otázkách, nejistotách a pocitech, které mají v souvislosti se zjištěním sluchové vady u svého dítěte. Informace jsou rozděleny na čtyři okruhy, první se věnuje rodině (přijetí dítěte, dopad na ostatní členy rodiny), druhý okruh se zaměřuje na sluch (příčiny postižení, vyšetření sluchu, sluchadla, kochleární implantáty). V kapitole o kumunikaci se rodiče dozví vše potřebné k tomu, aby se se svým dítětem domluvili (co je komunikace, jaké faktory ji ovlivňují, co je znakový jazyk, zda na dítě mluvit, když neslyší, co je alternativní komunikace, jak komunikovat s dětmi s kombinovaným postižením, jak rozvíjet sluchové vnímání a komunikaci...) Závěr knihy se zamýšlí nad tím, co vše rodiče a dítě čeká v budoucnosti, kam se mohou obrátit o pomoc, jaká školka je pro jejich dítě nejvhodnější.

Moje dítě neslyší? První informace pro rodiče, rodinné příslušníky a blízké o tom, jak přijmout dítě se sluchovým postižením, jak porozumět jeho potřebám. Praha : FRPSP, 2010 .

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS