Zobrazit menuSkrýt menu

Mládež a delikvence

Autor: Matoušek, Oldřich, Kroftová, Andrea | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE sociální práce, kriminalita mládeže, prevence kriminality, psychologické aspekty

Studie k problematice kriminality mládeže, jejích psychologických aspektů a prevence prostřednictvím sociální práce.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://cache.obalkyknih.cz/file/toc/96264/pdf.

Matoušek, Oldřich a Matoušková, Andrea. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2011. 336 s. ISBN 978-80-7367-825-8.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS