Zobrazit menuSkrýt menu

Mezilidské vztahy [Děti s mentálním postižením]

Autor: Šiška, Jan, Sirius | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012
Plná dostupnost: ANO mentálně postižené děti, děti s mentálním postižením, mentální postižení, mezilidské vztahy, vztahy s vrstevníky, komunitní život, sociální život, občanský život, vzdělávání, individuální zvláštnosti, diagnostika, podpora dětí s mentálním postižením

Děti s mentálním postižením bývají emočně nevyspělé, můžeme se u nich setkat s velkou citovou otevřeností a spontánním projevem emocí. Často se může jednat o zvýšenou dráždivost a větší pohotovost k afektivním (prchlivým) reakcím. Nedostatečná kontrola a ovládání vlastních emocí, spojená s koncentrací na přítomnost, vede k preferenci takového jednání, které přináší bezprostřední uspokojení (Vágnerová, 2004 In Škoda, Fischer, 2008). ...

ŠIŠKA, Jan a SIRIUS. Mezilidské vztahy [Děti s mentálním postižením]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 19. 4. 2012 [cit. 2014-03-04]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-s-mentalnim-postizenim/mezilidske-vztahy.shtml.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS