Zobrazit menuSkrýt menu

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním

Autor: Čadová, Eva, Kopecká, Kateřina, Michalík, Jan, Hanák, Petr, Bartoňová, Radka, Vejrochová, Monika | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: ANO Michalík, Jan, dítě, děti, postižení, handicap, škola, základní škola, ZŠ, speciální vzdělávací potřeby, inkluze, integrace, znevýhodnění

Společné vzdělávání žáků se zdravotním postižením s žáky bez postižení, ať se již nazývalo integrací či nabylo charakter vzdělávání skutečně inkluzivního, představovalo a stále představuje složitý pedagogický a speciálněpedagogický problém. O jeho řešení dennodenně usilují na více než tisícovce mateřských, základních a středních škol České republiky tisíce pedagogů. Jen malá část z nich má přitom pro tuto činnost speciální (specializované) vzdělání v podobě vysokoškolského studia speciální pedagogiky. Jejich „integrační výkon" v uplynulých deseti letech tak byl povýtce důsledkem jejich pracovitosti, umění, ale často také i touhy a ochoty pomáhat. Právě v posledních letech se také značně zvyšuje počet dětí, žáků a studentů s různými druhy a stupni zdravotního postižení, kteří jsou vzděláváni, a to z řady důvodů, v prostředí tzv. běžných škol hlavního vzdělávacího proudu. Jestliže jsme výše hovořili o složitém problému, nemáme na mysli primárně problémy vyplývající z existence samotného zdravotního postižení. To je reálným faktem, s nímž umí žít dítě a dokážou to i lidé v jeho okolí. Problémy zpravidla spočívají v nedostatečném či nevhodném přizpůsobení vzdělávacích podmínek ve škole a třídě. Za ně je učitel odpovědný jen zčásti, v řadě případů vůbec. Systémová podpora vzdělávání žáků s postižením v přirozeném prostředí tzv. běžné školy u nás stále není dostatečná.

Čadová, Eva [et al.]. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 112 s. ISBN 978-80-244-3308-0.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS