Zobrazit menuSkrýt menu

Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace s dalšími účastníky inkluzivního vzdělávání

Autor: Petráš, Petr, Jarmarová, Jitka, Lauermann, Marek | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: ANO Dítě, děti, postižení, handicap, znevýhodnění, sociální zněvýhodnění, podpora, pomoc, asistent, asistence, vzdělávání, pedagog, učitel, zákon, rámec, povinnosti, orgány, instituce, spolupráce, inkluze

Odborná publikace k problematice spolupráce asistenta pedagoga postiženého či znevýhodněného žáka s dalšími jednotlivci i institucemi či orgány, které jsou zapojeny do inkluzivního vzdělávání.

Petráš, Petr, Jarmarová, Jitka, Lauermann, Marek. Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace s dalšími účastníky inkluzivního vzdělávání. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 82 stran. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4711-7.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS