Zobrazit menuSkrýt menu

Mentální postižení v sourozeneckém vztahu

Autor: Hortová, Jaroslava | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, rodiče, rodina, sourozenec, bratr, sestra, vztahy, vyrovnání, soužití, konstelace

Diplomová práce se zabývá kvalitou života jedinců se sourozencem s mentálním postižením, problematikou jejich sourozeneckých vztahů, vlivem mentálního postižení na tento vztah. Teoretická část charakterizuje mentální retardaci, základní terminologii, klasifikaci a osobnost jedince s mentálním postižením, popisuje Downův syndromautismus. Věnuje se rodině a sourozenectví obecně na teoretické rovině, popisuje situace a aspekty, když se do rodiny narodí a žije dítě s postižením. Výzkumná část formou výzkumného šetření metodou kvantitativního výzkumu analyzuje specifika vztahů mezi jedincem a jeho sourozencem s mentálním postižením, zjišťuje míru přijetí postižení, rozdíly mezi jedinci se sourozencem s postižením a jejich vrstevníky se sourozencem bez postižení, vyhodnocuje celkovou míru vlivu přítomnosti mentálního postižení.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS