Zobrazit menuSkrýt menu

Mentálně postižení v naší obci?!

Autor: Lampová, Monika, Kramulová, Daniela | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Dárcovství | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Psychologie dnes, Roč. 18, č. 10 (2012)
Plná dostupnost: NE postižený, mentálně postižený, mentální handicap, integrace, přeměna, postoj, interpersonální vztahy, veřejné mínění, dobrovolná organizace, dobrovolná práce, psychologicko-výchovná metoda, nezisková organizace

Rozhovor s ředitelkou Agentury Pondělí, která se již 15 let věnuje mentálně postiženým klientům. Hovoří o stěhování těchto lidí z ústavů, o jejich začleňování, integraci a transformaci - cestě k normálnímu životu. Jak s těmito lidmi pracují odborníci, jaké problémy vyvstávají a co přispívá k úspěšné integraci těchto lidí do běžného života. Čím mohou obohatit zdravou populaci a jak v této oblasti působí neziskové organizace a jejich dobrovolníci.

Lampová, Monika. Mentálně postižení v naší obci?!. Psychologie dnes, 2012, 18(10), s. 60-61. ISSN 1212-9607.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS