Zobrazit menuSkrýt menu

Měla jsem na MŠMT v náplni své práce vzdělávání dětí s mentálním postižením ...

Autor: Teplá, Marta | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 22, č. 1 (2012)
Plná dostupnost: NE Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vzdělávání, celoživotní vzdělávání, mentálně postižený, mentální retardace, postižený, speciální školství, speciální vzdělávací potřeby, školský zákon, školská legislativa, rámcový vzdělávací program

Článek věnovaný problematice speciálního vzdělávání v kontextu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Autorka textu, Marta Teplá, pracovala od roku 1990 do roku 2011 jako odborný referent odboru speciálního vzdělávání MŠMT. Popisuje, jak postupně vznikal propracovaný systém celoživotního vzdělávání mentálně postižených, byla navázána spolupráce se zahraničními partnery, postupně se realizovaly čtyři Národní plány pomoci občanům se zdravotním postižením a vzdělávací programy pro žáky s mentálním postižením. Autorka představuje program střediska podpory vzdělávání dětí, žáků i dospělých s mentálním postižením. Byla upravena školská legislativa v rámci nového školského zákona. Tento systém byl však narušen nekompetentním vládním usnesením č. 699/2011 "Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015".

Teplá, Marta. Měla jsem na MŠMT v náplni své práce vzdělávání dětí s mentálním postižením ... Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2012, 22(1), s. 62-67. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS