Zobrazit menuSkrýt menu

Mediace v rozvodovém řízení – srovnání vybraných zemí EU

Autor: Bendová, Renáta | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO rodina, mediace, rozvod, rodinná politika, služby, finanční dostupnost, legislativní úprava rozvodu

Diplomová práce se zabývá mediací v rozvodovém řízení ve vybraných zemí EU. Hlavní výzkumná otázka, k jejímuž zodpovězení směřovala práce, je: „Jaké podmínky pro uplatnění mediace v rozvodovém řízení vytváří rodinná politika v užším slova smyslu ve vybraných zemí Evropské unie?“ . Práce je rozdělena do tří částí. První část vymezuje teoretické pojmy, jako je rozvod, rodina, rodinná politika a mediace. V metodologické části je zdůvodněn výběr výzkumné strategie, popsána technika sběru dat a vymezeny jednotky zkoumání a zjišťování. Empirická část je již konkrétně věnována vybraným zemím EU a podmínkám, jaké vytváří rodinná politika pro využití mediace v rozvodu. V závěru jsou pak výsledky výzkumu shrnuty a navržena některá opatření pro využití mediace v našich poměrech.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS