Zobrazit menuSkrýt menu

Mateřské mléko a jeho biologické aktivity

Autor: Frühauf, Pavel | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 1 (2013)
Plná dostupnost: ANO mateřské mléko, růstové faktory, cytokiny, polynenasycené mastné kyseliny, probiotika, oligosacharidy, membrány tukových globulí, breast milk, cytokines, growth factors, polyunsaturated acids, probiotics, oligosacharides, milk fat globule membrane

Znalosti o laktaci z hlediska vývoje, jejích komponent a biologických aktivit rychle vzrůstají. Schopnost mateřského mléka zajistit pasivní ochranu a podpořit rozvoj slizniční a systémové imunity u kojence je spojena s antimikrobiálními, anti-inflamatorními a imunomodulačními aktivitami. Tyto poznatky jsou rovněž užívány jako doporučení pro zlepšení kojeneckých formulí.

Knowledge about lactation as a process and the components of breast milk and their bioactivities has rapidly increased. The ability of breast milk to provide both passive protection and to affect development of the infant’s mucosal and systematic immune response and is coupled to its contents of antimicrobial, anti-inflammatory and immunomodulatory activities. This knowledge now can be utilized as a guideline for improving the compositoin of infant formulae.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS