Zobrazit menuSkrýt menu

Mám poruchu chování!

Autor: Česká televize - Rodina, škola a já | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Česká televize, Rodina, škola a já, dítě, potomek, rodič, porucha chování, hyperaktivita, hyperaktivní dítě

Jste vyčerpaná a nevíte, jak dál se svým dítětem, kterému diagnostikovali poruchu chování? Jak pracovat s dětmi, které mají takto specifickou poruchu? Jak spolupracovat se školou, jaké pomůcky a metody práce vyžadovat od kantorů, jak se s dětmi připravovat na výuku i na život bez potíží doma i ve škole, když v běžné školní praxi moje dítě selhává a pedagogové svádějí vinu na malou péči rodičů? Svou poruchu si většinou žádný žák neužívá... Daleko víc poruchami svých dětí trpí rodiče. Na kom však velmi záleží, aby dítě netrpělo, jsou učitelé...
Diskuse se účastní PhDr. Miloslav Čedík, etopedpsycholog ze Speciální ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování v Praze 5, Jana Pretlová, studentka s praxí a poznatky ze školy s dětmi s poruchami chování, Markéta Krísová, maminka dítěte s poruchou chování a Hana Štrossová, učitelka. Natáčení probíhalo ve Speciální ZŠ pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, Praha 5-Zlíchov.

Délka videa: 00:17:01.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS