Zobrazit menuSkrýt menu

Maltézská pomoc

Autor: Hana Kosová | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO YouTube, dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, znevýhodnění, sociální izolace, podpora, pomoc, Maltézská pomoc, obecně prospěšná společnost

Maltézská pomoc pečuje o mládež, nemocné, zraněné, vozíčkáře, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné postižené Alzheimerovou chorobou, děti s kombinovaným postižením, poutníky s postižením, lidi postižené přírodními katastrofami a další potřebné. Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chce předcházet omezování sociální izolace klientů.

Délka videozáznamu: 00:08:07.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS