Zobrazit menuSkrýt menu

Maligní neuroleptický syndrom u pacienta s migrénou?

Autor: Eimer, Lukáš, Rozsíval, Pavel, Šenkeřík, Marian | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 1 (2013)
Plná dostupnost: ANO maligní neuroleptický syndrom, hemiplegická migréna, nejasná porucha vědomí, malignant neuroleptic syndrome, hemiplegic migraine, unconsciousness of unknown origin

Autoři prezentují kazuistiku adolescenta dlouhodobě sledovaného pro opakované poúrazové poruchy vědomí s doprovodnou neurologickou symptomatologií nezcela jasné etiologie. Zde prezentovaný stav poruchy vědomí si vyžádal hospitalizaci na jednotce intenzivní a resuscitační péče, kam byl pacient přijat pro poruchu vědomí provázenou rigiditou a hypertermií s podezřením na maligní neuroleptický syndrom. V průběhu hospitalizace bylo nutné zajištění vitálních funkcí a podání dantrolenu. S anamnézou nejasných poruch vědomí bylo nesmírně obtížné přesně stanovit diagnózu daného pacienta.

The authors present the case report of an adolescent, who had been followed-up for long time due to recurrent unconsciousness of unknown origin with neurologic symptomatology after basic injury. The patient‘s health condition (unconsciousness related to rigidity and hypertermia), which we present, resulted in the admission to the ICU for suspected malignant neuroleptic syndrome. The intensive life-supportive care and the administration of dantrolen became essential. Due to the patient‘s multiple events of unconsciousness of unknown origin in his past medical history it was difficult to determine the correct diagnosis.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS