Zobrazit menuSkrýt menu

Logopedie : narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe

Autor: Klenková, Jiřina | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, řeč, vada řeči, vada výslovnosti, poruchy řeči, logopedie, logoped, DMO, dětská mozková obrna

Učebnice vysokých škol k problematice logopedie, ať už jako samotný problém či problém v kombinaci s dalším postižením..

Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=Q1qfEDTun60C&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Klenková, Jiřina. Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 224 s. Pedagogika. ISBN 80-247-1110-9.

Problematikou logopedie se na portále Šance Dětem primárně zabývá sekce článků "Děti s poruchami řeči". Vzhledem k šíři logopedických vad, zmiňovaných v publikaci,  je nutné zmínit i :

- sekci článků "Děti s mentálním postižením"

- článek od Pavly Sychrové na téma "Selektivní mutismus v dětském věku v otázkách a odpovědích"

- článek od Bohuslava Mrzeny na téma "Dětská mozková obrna"

- článek od Moniky Weilové na téma "Vzdělávání děti s narušenou komunikační schopností".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS