Zobrazit menuSkrýt menu

Logopedický slovník : [terminologický a výkladový]

Autor: Dvořák, Josef | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE logopedie, oborová terminologie, dítě, děti, postižení, handicap, porucha řeči, porucha výslovnosti, vada řeči, komunikace, slovník, slovníček, výklad, termín, pojem, sousloví, význam

Terminologický slovník k problematice logopedie.

Dvořák, Josef. Logopedický slovník: [terminologický a výkladový]. 3., upr. a rozš. vyd. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2007. 248 s. Logopaedia clinica. ISBN 978-80-902536-6-7.

Problematikou poruch řeči a (nejen této) terminologie se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Děti s poruchami řeči"

- "Slovníček pojmů" v sekci Děti se zdravotním postižením

- "Slovníček pojmů" v sekci Rodina v problémové situaci

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS