Zobrazit menuSkrýt menu

Logopedická intervence u těžce zrakově postižených dětí se zaměřením na lexikálně-sémantickou rovinu

Autor: Šestáková, Alice | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký, logopedie, intervence, řeč, výslovnost, rozvoj, vývoj

Hlavním cílem práce je zjištění, zdali má na správné používání slov vliv na chápání významu slov a to zejména u nevidomých dětí. Zaměřujeme se tedy na lexikálně sémantickou rovinu. Práce propojuje jak témata zrakového postižení, tak témata logopedické intervence u nevidomých. K dosažení cílů byly využity odborné publikace a kvantitativní výzkum. Pokud na výsledky výzkumné sondy bakalářské práce hledíme z čistě matematického hlediska, zjistíme, že na správné užívání slov má velký vliv pochopení významu slov. V rámci pozorování však tento výsledek nemůžeme potvrdit.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS