Zobrazit menuSkrýt menu

Lidé s mentálním postižením v roli rodičů

Autor: Mrázová-Huclová, Miroslava | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, postižený rodič, mentální retardace, rodiče, rodičovství, specifika, chráněné bydlení, podpora, pomoc, asistence

Zzávěrečná práce s názvem „ Lidé s mentálním postižením v roli rodičů “ je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části je popsána definice mentální retardace, její historie a její dělení. Tato problematika zasahuje do mnoha oblastí, například se jedná o oblast práva lidí s mentální retardací, která zahrnuje také právo na manželství a rodičovství. Uvedeny jsou možnosti sociální podpory lidí s mentálním postižením před i po porodu, které jsou popsány v sedmé kapitole. Dále jsou popsány sexuální dovednosti z hlediska stupně mentálního postižení, problémy v partnerských vztazích a možnosti přípravy na období těhotenství a dobu porodní a následné pečování o dítě. Jsou zde nabídnuty i možnosti řešení bydlení v chráněním bydlení, či v podporovaném bydlení... Cílem závěrečné práce, kterému je věnována zejména praktická část, bylo zjistit postoj lidí, jež pracují s dospělými lidmi s mentální retardací na možnost mít děti. Poznatky byly zjišťovány pomocí dotazníků.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS