Zobrazit menuSkrýt menu

Legitimní vymezení profesní pozice školské sociální práce i u nás

Autor: Hurychová, Eva | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: esondy (www.e-sondy.cz)
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, škola, školská sociální práce, sociální práce, zázemí, docházení, učitel, pedagog, terénní práce,

Prioritním cílem nově vzniklé Asociace školské sociální práce v ČR, z. s., (dále AŠSP) je legislativní ukotvení školské sociální práce. Měla by se stát integrální součástí našich škol a přinášet všem žákům i studentům stejné výhody, jaké poskytuje jinde na světě. AŠSP si profesní pozici školské sociální práce kromě definovaných aspektů představuje také jako první záchytný bod, který při hledání řešení různorodých problémů žáku zastřeší včasnost, neboli neodkladnou a kontinuální dynamiku k rychlejší pomoci. Všeobecně lze říci, že rozpětí problémů jde od sociálního nebo zdravotního znevýhodnění, vztahových záležitostí, rozvodových situací rodičů, nevyjímaje domácí násilí, sexuální zneužívání a mnoho dalšího.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS