Zobrazit menuSkrýt menu

Kvalitní poradenství - záruka kvality života

Autor: Ludvíková, Libuše, Rafajová, Eva, Podešva, Libor, Bendová, Petra, Holubíková, Miroslava, Kudlík, Jaromír, Bierská, Martina, Němec, Jiří, Souralová, Eva, Skopalová, Jitka, Müller, Oldřich, Krejčířová, Olga, Bodláková, Iva, Růžičková, Veronika | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE Souralová, Eva, dítě, děti, dospělý, intergrace, inkluze, postižení, handicap, poradenství, poradenská činnost, podpora, pomoc, konference, sborník

Sborník z konference zaměřené na poradenství různoroedě znevýhodněným skupinám obyvatel.

Obsah publikace je k dispozi na odkaze: http://toc.nkp.cz/NKC/200704/contents/nkc20071705855_1.pdf.

Ludvíková, Libuše [et al.]. Kvalitní poradenství - záruka kvality života: sborník příspěvků z konference realizované v rámci projektu Poradensko informační centrum pomoci pro osoby se zdravotním postižením (PIC), Iniciativa Společenství INTERREG IIIA ČR-SR: Vsetín, 11. říjen 2006. Vsetín: Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko, ©2007. 54 s. ISBN 978-80-239-8711-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS