Zobrazit menuSkrýt menu

Kvalita života dětí s vícečetným postižením a kochleární implantát

Autor: Potměšil, Miloň | Rok vydání: 2003 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 13, č.2 (2003)
Plná dostupnost: NE postižený, kombinovaná vada, sluchově postižený, neslyšící, životní styl, rovnost možností, vzdělávání, další vzdělávání, trh práce, sociální integrace, socioekonomický status, uplatnění, kochleární implantát

Kvalita života, otázky kolem vztahu k ekonomice (přímé a nepřímé náklady, nehmotné náklady), podmínky pro školskou a celoživotní integraci a možnosti dalšího vzdělávání včetně pracovního uplatnění.

Potměšil, Miloň. Kvalita života dětí s vícečetným postiženímkochleární implantát. Speciální pedagogika, 2003, 13(2), s.125-131.

Problematikou sluchového postižení s důrazem na kochleární implantáty se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Dítě se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS