Zobrazit menuSkrýt menu

Kvalita života a volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením v kraji Vysočina

Autor: Rybáčková, Lucie | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, kraj Vysočina, volný čas, volnočasové aktivity

Diplomová práce je zaměřena na děti s mentálním postižením v kraji Vysočina. Hlavním cílem diplomové práce a výzkumného projektu bylo zjistit jaká je kvalita života rodin, které mají dítě s mentálním postižením a jaká je pro tyto děti nabídka volnočasových aktivit v kraji Vysočina. Dílčím cílem bylo analyzovat jaká je nabídka volnočasových aktivit v jednotlivých okresech v kraji Vysočina, zda tam jsou nějaká sdružení nebo organizace které tyto aktivity nabízejí. Práce je dělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretickou část tvoří tři kapitoly, které jsou zpracovány na základě analýzy odborné literatury a uvedených zdrojů. Tematicky se zaměřily na kvalitu života, mentálním postižení a volnočasové aktivity. Empirická část je obsažena ve čtvrté kapitole, ve které byly stanoveny výzkumné a dílčí cíle zaměřené na analýzu kvality života a nabídce volnočasových aktivit. Závěrem jsou uvedeny výsledky výzkumu a jejich interpretace.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS