Zobrazit menuSkrýt menu

Kurikulární reforma v kontextu vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Teplá, Marta | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 18, č. 4 (2008)
Plná dostupnost: NE porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, vzdělávání, kurikulum, postižený, mentálně postižený, školská reforma, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, mateřská škola, základní škola, střední odborná škola, vyšší odborná škola

Článek zabývající se problematikou kurikulární reformy v kontextu vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve všech rámcových vzdělávacích programech (RVP pro předškolní vzdělávání, RVP pro základní vzdělávání, RVP ZV - Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, RVP pro obor vzdělání - základní škola speciální, RVP pro střední vzdělávání v praktické škole, RVP pro střední a vyšší odborné vzdělávání, Školní vzdělávací program pro školská zařízení) jsou cíleně zakomponovány základní náležitosti speciálně pedagogické podpory vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Teplá, Marta. Kurikulární reforma v kontextu vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2008, 18(4), s. 332-335. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS