Zobrazit menuSkrýt menu

Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání

Autor: Girglová, Veronika | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE Girglová, Veronika, dítě, děti, postižení, handicap, škola, ZŠ, základní škola, komunikační dovednosti, kompetence, poruchy, logopedie

Tématem monografie je analýza stavu a podpory komunikativních kompetencí v průběhu výchovně vzdělávacího procesu u žáků s narušenou komunikační schopností v kontextu se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace, která vyplývá z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V tomto ohledu jsou prezentovány názory a zkušenosti pedagogů, kteří pracují s integrovanými žáky s narušenou komunikační schopností v průběhu výchovně vzdělávacího procesu v prostředí běžných základních škol, ale i v rámci logopedických tříd. V textu jsou tedy zohledněny obě formy integrace, a to skupinové i individuální. V empirické části je prezentováno hlavní šetření, které bylo realizováno v České republice a šetření komplementární uskutečněné v Německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Celá výzkumná část reflektuje zkušenosti a názory pedagogů s výskytem obtíží žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu výuky stran komunikativních kompetencí.

Girglová, Veronika. Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 214 s. ISBN 978-80-210-6401-0.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS