Zobrazit menuSkrýt menu

Komunikativní kompetence dětí a žáků s mentálním postižením

Autor: Zezulková, Eva | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 19, č. 2 (2009)
Plná dostupnost: NE řeč, vývoj řeči, mozek, mentálně postižený, mentální handicap, porucha řeči, jazyková dovednost, komunikace, komunikační schopnost

Článek věnovaný problematice komunikativních kompetencí dětí a žáků s mentálním postižením.

Popis vzájemných vztahů fatických funkcí, sluchových poznávacích činností (gnozie) a motorických činností u žáků s lehkým mentálním postižením s důrazem na oblast fonematické diferenciace. Doporučení pro pedagogickou praxi.

Zezulková, Eva. Komunikativní kompetence dětí a žáků s mentálním postižením. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2009, 19(2), s. 112-119. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS